TZOLKIN 7.11.2017 5 IK kin 122

07.11.2017 16:56

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně

Řítíte-li se střemhlav do něčeho, co nemáte promyšleno, zejména pokud se jedná o sdělení pravdy někomu, kdo možná není připraven – opatrně dnes! Ik je čistící a očistná síla, která může také zbavit vás i vaše vztahy ochranné vrstvy diplomacie, zdvořilosti a jemnosti. Takže dnes zvažte se soucitem a pečlivě svá slova, snažte se předejít dopadu a následku, ještě, než začnete mluvit.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA. JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ, ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI….EROZE

Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte, jakým směrem se vydat.

Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.

Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní. Neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.

***

Jsem Ik 5. Vítejte v našem čase sdílení. Jsme velmi nadšeni, že s vámi můžeme spolupracovat a být svědky přeměny děje uvnitř vašeho Já v pozemské rovině. Jsme v úžasu z vás, kteří jste vystoupali nad otázky chudoby, studu, viny a našli cestu ven z bláta zpět ke Světlu.

Dnes bychom se chtěli ponořit hlouběji do otázek týkajících se Lásky. Tentokrát bychom se chtěli ještě více zaměřit na sebelásku a skutečné pochopení vaší pravé podstaty jemné duchovní Bytosti. Byli jste obklopeni lidmi a událostmi, které vám říkaly, co máte dělat, co máte říkat, jak se máte chovat a čemu máte věřit. Je hodně zmatku v tom, co je pravda, protože jedna doktrína uvádí jednu pravdu, zatímco druhá propaguje něco jiného.

Každý z vás se musí podívat dovnitř sebe a rozhodnout se, co budete integrovat jako svojí vlastní pravdu. Nepochybně existuje určitý druh Přítomnosti, která vytvořila tento Vesmír. Symbiotický vztah mezi všemi věcmi je však příliš složitý na to, aby se děl sám o sobě. Je jen na vás, co pro vás znamená rozvíjet vztah se silou Stvořitele. Během celého roku vám nabízíme mnoho vhledů do složité povahy Zdroje Stvoření. Nakonec jste to vy, kdo se musí rozhodnout, jaká je vaše pravda.

Pro návrat ke Zdroji existuje mnoho cest, musíte si zvolit tu, která udržuje váš zájem a je zarovnaná s vašimi kódy přesvědčení. Není to fér říci vám, že bez ohledu na to, co si myslíte, by bylo nejlepší zbavit se myšlenek, slov a činů, které jsou škodlivé pro vás i ostatní? Věříme, že se to stane naším společným základem.

Rozhlédněte se kolem sebe na komplexnost přírody. Když pozorujete zvířata, která žijí na základě svých instinktů, ale přitom vykazují moudrost v každém případě. Nemůžete neuvěřit, že Stvořitel musí mít vysokou inteligenci? Stvořitel umožňuje přírodě a počasí odvíjet se podle svého, což můžete vidět například na počasí. Nemyslíte, že by Stvořitel dovolil i lidem vyvíjet se dle své libosti? Stará Písma přiřazují znaky lidské rasy k Božským a říkají, že lidé jsou Synové Boží. Není to skvělé předpokládat, že lidé mají rysy Boha?

Kolik z vás má rodiče, kteří by vás opustili nebo zneužili? Kolik Lásky vám poskytne rodič, který vám odmítne dát jídlo, oblečení a přístřeší? Mnoho z vašich náboženství popisuje Stvořitele s takovými vlastnostmi. Podívejte se velmi pozorně na toto přesvědčení a ujistěte se, zda se jedná o typ Stvořitele, kterému chcete projevit svoji důvěru.

Země je bohatá na výživné potraviny, přesto mnozí umírají hlady. Boží Děti pozvedají zaťaté pěsti k nebi a hlasitě se hněvají na nespravedlnost Stvořitele nebo se s hlavou skloněnou modlí a prosí o milost. Doporučujeme vám místo obviňování Boha podívat se raději dovnitř sebe a vzít si k srdci zodpovědnost za nasycení hladových.

V mnoha případech to byla lenost, co umožnilo rozhodovat několika lidem o všem a vytvořit mnoho problémů. Nepřirozené zemědělské metody, znásilňování země, vylívání tun jedů do půdy, vytváření otrávených pouští, které byly kdysi úrodnou vegetací. Nebyl to Bůh, kdo to udělal, ale lidé. Je-li Bůh na vině, není to, protože se přimlouvá a umožňuje lidem dar svobodné vůle, aby dělali své vlastní volby bez ohledu na to, jak škodlivé mohou být? Vidíte to jako pravdu?

Mnozí se drží pojetí trestu smrti. Jak můžete o vašem Bohu tvrdit, že je milující a vševědoucí, pokud by měl schopnost poslat lidi do zatracení na celou věčnost? Jaký by to pro něj mělo asi smysl? Dokonce i pastýř má více soucitu, když nasadí život pro jednu ztracenou ovci. Proč by Bůh vybíral lidi a proklínal je? Když dal Bůh lidem svobodou vůli, nemyslel tím, aby si vybrali, co chtějí zažít? Je to lidská potřeba trestat ostatní za to, co považují za trestné činy. Tytéž „zločiny“ mohou být duchovními pasážemi v obřadech různých kultur. Kdo tvoří tyto pravidla? Lidé.

Každý člověk je zodpovědný za své vlastní chování a jednání. Častokrát trest přichází ihned po přestupku, například když dítě krade sladkosti a je přistiženo, je mu řečeno, že již nikdy nesmí vstoupit do obchodu. Časem, po sérii přestupků, přijde trest odsouzení člověka do vězení. Lidé často unikají před svými hříchy. Kdo z vás ještě nikdy neřekl malou nevinnou lež nebo se neztotožnil s chováním, které druzí považují za nevhodné? V průběhu věků bylo o karmě napsáno mnoho a nebudeme se dnes touto věcí zabývat, stačí jen říci, že opravdu existují minulé životy a že ten, kdo páchal na druhých akty zloby a nelaskavosti, se rozhodl vrátit na Zemi a zažít bolest, kterou na ostatních páchal. Zdůrazňujeme, že tyto osoby se rozhodly samy vrátit, není žádný trestající Bůh nebo absolvování trestu za vinu či odplata.

Jakmile přejdete na Druhou Stranu, projdete Procesem Přezkumu a podíváte se zpět na svůj život jako na film na obrazovce. V tu chvíli budete nejen cítit emoce, s kterými jste se setkali během života, ale budete také cítit emoce těch, jejichž životů jste se dotkli, ať už to byly činy laskavosti nebo činy zášti.

Než se na Zem inkarnujete, víte, že budete sedět před obrazovkou hned, jakmile se vrátíte zpět. Mnozí z vás žili mnohokrát na Zemi a velmi dobře tento proces znají. Každý, než se inkarnuje na Zemi, ví o nízké hustotě, kterou překoná, i když to bude jen tento život a pokročí v postupu zpět ke Zdroji. Někteří z vás jste přišli se specifickými úkoly, někteří kvůli dobrodružství. Jste zodpovědní za každou myšlenku, kterou myslíte, každý čin, který uděláte, každou emoci, kterou cítíte a každé slovo, které pronesete.

Neexistuje žádný Bůh, který by se díval na tento projekt se subjektivním srdcem. Spíš je to milující Duch, který umožňuje svým dětem (které jsou holografickými částmi Zdroje) zažít všechno v rámci parametrů stanovenými pro tento Vesmír. Moudrý rodič dělá to samé, umožňuje dětem naučit se své vlastní lekce. I když je to někdy obtížné sledovat, když víte, že budou procházet bolestmi a utrpením, je však mnohem horší rozmazlovat je a zapříčinit, aby si nechaly ujít příležitost vyjádřit samy sebe. Chceme tím naznačit, že to by byl skutečný přestupek nespravedlnosti.

Je mnohem více, co bychom chtěli vyjádřit k tomuto tématu. V podstatě vás chceme povzbudit, abyste se podívali hluboko dovnitř sebe na kódy přesvědčení ohledně Stvořitele. Mnozí slepě přijímají to, co slyšíte v kostele, zatímco popíráte slova, která pronáší druzí. Ponořte se hluboko do tajů Vesmíru a vyberte si vše, co vyjadřuje laskavost a Lásku k celému lidstvu, přírodě i k Vesmíru, kde žijete.

Odcházíme a necháváme vás přemýšlet nad těmito myšlenkami a přejeme vám na vaší cestě všechno dobré. Skutečně jste Synové Boží s moudrostí najít pravdu, která vás osvobodí. Zavolejte nás a vaše Průvodce jakmile jsou vaše myšlenky zmatené a chaos je ohromující. Váš život by měl být naplněn mírem, Láskou a radostí; ne něčím takovým jako je trest a zločin.
 

—————

Zpět