Regresní hlubinná terapie

 

 

K současnému životu se vztahují všechny minulé i budoucí životy. Kdo si chce vyřešit problémy v současném životě, je regresní terapie skvělý nástroj, jak se těchto problémů zbavit.  Čím více minulých životů odkryjeme, tím více nám vše dává smysl a souvislosti. Člověk pak lépe rozeznává etapy vnitřního vývoje, duchovního růstu.

  Mnohé z toho, co jsme někde v minulosti prožili, v nás žije dosud, aniž bychom si to vědomě uvědomovali. Je to taková kocovina z minulých životů. Podle mne nemůže člověk vědět kam jde, pokud neví kde byl. Minulost mu často svazuje nohy. Valná většina problémů leží mimo dosah tohoto současného života.

 

  Jdeme po stopách, hledáme důvody nynějšího utrpení, abychom odhalili jeho příčinu, tedy všechna možná traumata, která se nám v minulých životech staly, popř. v současném životě. Tímto způsobem vyřešíme naše problémy. Někdo může namítnout, že to udělají injekce a léky také, ale ty pouze potlačují příznaky, nehledají příčinu a neřeší jí. Hlubinná regresní terapie příčinu nachází a řeší tak, aby se problémů člověk zbavil a nevracely se.

Ten kdo praktikuje návraty lidí do jejich minulosti každý den několik hodin po léta, nevěnuje se tomu jen pár měsíců, či pouze příležitostně, jako doplněk k jiným metodám, ten získá mnoho neopakovatelných zážitků, je svědkem emotivně prožitých rozmanitých a barvitých příběhů, na které je lidská fantazie krátká. Často lidé po sezení říkají: „Toto by mne ani ve snu nenapadlo, tohle jsem si nemohl vymyslet“. Vidí, jak se lidé svých potíží postupně sezení po sezení zbavují, jak mají větší radost ze života, stávají se laskavějšími lidmi. Mění se mu před očima k lepšímu ve všech směrech.

Vše, co člověk při sezení regresní terapie řekne, je dobře, nic není špatně. Terapeut není soudce, ani poradce, ale váš průvodce. Nejde o to, zda dokazujeme pravdivost minulých životů, či pravost fakt. Jde o subjektivní pocity ať už fyzické, nebo emoční, o myšlenky v danou chvíli a o návaznost tohoto na současnost, a na tom, zda se potíží, se kterými přišel, zda se jich natrvalo zbavil. Každý, kdo léta pravidelně praktikuje regresní terapii, rozezná pravost a nepravost regresních vzpomínek u svých klientů. Sezení mají často silný emoční náboj. Kdo se na cestu proti času do svých minulých životů vydá, určitě nebude litovat.

 


horovo-oko1.jpg

Regresní terapie slouží k vnitřnímu vývoji člověka, je to práce, která zvyšuje jeho duchovní kvalitu. Pořádek ve svém nitru si člověk udělá teprve tehdy, když dokonale pozná sám sebe. Dokonale se nepozná, dokud se nepodívá do své minulosti, kde zjistí, že jeho duše nemá jen světlou stránku, ale i tu stinnou. Je možné, že u čeho se dnes stydíme, u toho jsme se někdy dřív bavili. Pokud se neudělá kdekoliv pořádek, není čisto, a tak je to i s očistou duše. Aby duše zářila a procházelo jí světlo, musí se vyčistit. Pak odchází z duše pryč nepořádek a špína.

  B.L.Weiss to ve své knize Jedna duše mnoho těl popisuje takto: „ Je to, jako by každý člověk měl v sobě velký diamant. Představte si diamant dlouhý jednu stopu, který má tisíce plošek, ale ty jsou pokryty špínou a dehtem. Je záležitostí duše, vyčistit každou plošku tak, že celý povrch září a odrazí spektrum barev. Někteří by vyčistili a nablýskali jen některé plošky, jiní by zvládli vyčistit jen něco málo. A plošky by se ani nezatřpytily. A přece pod nánosem má každý člověk ve svých prsou jiskřící diamant s tisícem třpytivých plošek. Diamant je dokonalý, nemá jediný kaz. Lidé se jen liší množstvím vyleštěných plošek. Jinak jsou všechny diamanty stejné a dokonalé.

  Když jsou všechny plošky vyčištěny a září spektrum barev, diamant se promění v čistou energii, ze které vyšel. Světla zůstanou. Je to opak procesu, kterým diamant vzniká. Tlak se uvolní. Čistá energie je obsažena ve spektru světel a světla ovládnou vědomí a znalosti. A všechny diamanty jsou dokonalé.“

 

  Představte si duši, která je zašpiněná traumaty z minulých životů. Různé bolesti po těle ze sečných, střelných, bodných ran, z pádů z koně, ze skály, z mučení, z bití, pak dále zoufalství, vztek, zášť, nenávist, utrpení, které si sebou nese z mnoha a mnoha životů. Tyto fyzické a psychické bolesti se přenášejí i do dneška. Pomocí regresní terapie se ta špína čistí, duše se prosvětluje a prozařuje, je veselejší, spokojenější a má lepší náladu.

  Tím, že si procházíme a zpracováváme traumata z minulých životů, tím si duši očišťujeme a poznáváme se.

  Minulost určuje a formuje naše osudy a podmínky v současném životě. Chce nás posunout dále na cestě vývoje. Když tedy osvobodíme naši duši co nejvíce od zátěže a špíny, o to víc se bude projevovat ta světlá stránka. Pak se rozšíří naše vědomí a obzory. Traumata z minulosti brzdí náš vývoj. Vše co se v minulých životech dané duše odehrálo, má dalekosáhlé důsledky do dalších životů a určuje běh následných událostí. Zatěžuje a zasahuje nám do života vše, co dosud není v pořádku, co není vyčištěno v naší duši. Vyčištěná duše si pak bude schopna sama léčit své tělo, které zrovna má.

  Čím více se dostáváme do styku se svojí duší, tím více starých zvyklostí, které nejsou dobré opouštíme.

  Regresní terapie je začátek nového života plného opouštění starých traumat, postupná očista duše, hlubší prožívání sebe sama, cesta ke svobodě, která nemá žádné hranice. Po těle i duši se postupně rozprostírá větší a větší vnitřní klid a jistota. Vede nás pomalu k tomu, kým jsme.