Dikša

Jsem Dikša Dávající, a mohu předávat Dikšu.

Přínos dikšy:

 Probouzí tvořivý potenciál, schopnosti a inteligenci.
·   Zvyšuje schopnost učit se. 
·   Vyřeší vnitřní konflikt a vede k vnitřnímu klidu a harmonii.
·   Vnáší do vztahů lásku. 
·   Léčí emocionální zranění a snižuje myšlenkovou zátěž. 
·   Vyvolává náklonnost, přátelství a pocit sounáležitosti s druhými. 
·   Probouzí soucit. 
·   Naplňuje vitalitou.  
·   Léčí tělo léčením mysli.  
·   Relaxuje tělo a zmírňuje stres. 
·   Pomáhá vybudovat lásku a uznání pro tělo.
·   Přivolává pozitivní energie.   
·   Odstraňuje bloky, které brání být úspěšný.
·   Vytváří mentální rámec pro hojnost 
·   Započíná cestu prožívání nepodmíněné lásky a radosti.
.   Zahajuje cestu k probuzení a realizaci Boha.

www.deeksha.cz